Hva skjer?

 

[16.01.17] VI kommer:

Mandag 06/02/17!

 

[16.01.17] Takk for gode ord!

Her på AKS mener vi at positive tilbakemeldinger er vesentlig for barnets utvikling. Gode tilbakemeldinger står sentralt for å sikre at et barn skal trives, utvikle god selvtillit og ha tro på seg selv.

Dette gjelder også for oss voksne, vi blir mer motiverte og kjenner større glede over jobben vi gjør når vi blir sett og hørt. Med dette i tankene har vi en "Gledesspredervegg" hvor små kommentarer og gode ord står plassert rundt over. Takk for at dere deltar og får oss til å føle oss sett og satt pris på!! :)

• 

 

(ARKIV)