Læring på AKS Bestum

Ved rammeplan Oslo Kommune

 Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. Daglige aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser og meninger. Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. Utprøving og utforskning samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og kunnskap om logiske sammenhenger. 

Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elever i ordningen. Elever gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.   

Faste aktiviteteter

På Aktivitetsskolen Bestum har vi i år faste aktiviteter for hver dag i uka. Hver aktivitet er tilpasset hvert enkelt trinns timeplan slik at alle barn skal ha mulighet til å delta på aktivitetene vi fører. Fellesplanen for hvilke aktiviteter vi tilbyr finner du her.

AKS Satsningsområder

Fysisk aktivitet og lek

Natur, teknikk og miljø 

Kunst, kultur og kreativitet

Mat og helse 

Lekser og fordypning