Regler og rutiner

AKS Bestum

Informasjonsflyt: 

 • Vi har kontortid fra kl. 08:30 til 13:00. I kontortiden har baselederne tilgang til epost og telefonen er bemannet.
 • Alle beskjeder skal sendes til oss på epost, aks.bestum@osloskolen.no. Dette gjelder også på- og avmeldinger av interne og eksterne aktiviteter. 
 • Eposthenvendelser mottatt etter kl.13.00 blir besvart dagen etter.
  Unntaksvis kan AKS nås per telefon. 

Henting:

 • For barnets sikkerhet må de som henter barnet fysisk møte opp ved utkryss (foresatte/søsken/besteforeldre eller andre som står på henteavtalen)
 • Ved situasjoner hvor barnet skal på vennegruppe, andre aktiviteter og/eller hentes av andre: Gi beskjed per epost i forkant, før kl. 13.00 gjeldende dag.
 • Ved eksterne aktiviteter må foresatte informere AKS ved på- og avmelding. Det er kun de barna som vi hat fått beskjed om som blir sendt til aktiviteten.

Muligheter for hjemsending: 

Deltidsplass:

 • Barn med deltidsplass kan være på AKS 12t på ettermiddagen per uke (og to hele dager i ferier). De dagene barnet skal på AKS må bli angitt i henteavtalen. 
 • Er det vanskelig å avtale faste dager kan du sende epost til oss senest kl 13.00 hver dag. Da hjelper vi ditt barn å huske hvilke dager de skal rett hjem etter skolen.
 • Barn med deltidsplass kan ikke benytte seg av vårt morgenåpent tilbud. 

Tre viktige punkter: 

 1. Det er KUN foresatte som kan gi oss hjemsendingsbeskjeder. Barna har ikke lov til å bruke egen mobil/telefonklokke for å ringe hjem og gjøre egne avtaler. Vi oppfordrer alle til å hjelpe oss med å overholde regelen om at avtaler skal gjøres dagen i forveien og at barnas mobiler/telefonklokke skal være skrudd av og ligge i sekken frem til barnet er ute av skolensområde.
 2. Du må selv komme inn å hente barnet ditt, og ikke ringe for å be om at barnet blir sendt ut.  Vi har oversiktsplaner på hvor barna kan oppholde seg, så ta en titt på basen og rundt om på bygget før du kontakter en ansatt for å hjelpe deg å lete. Dette er i første rekke av sikkerhetsmessige grunner, men også for å unngå å bruke så mye av kapasiteten vår.
 3. Aktivitetsskolen og skolen følger Osloskolens ordensreglement.                          På Bestum skole og AKS har vi de samme reglene gjennom hele dagen. Alle voksne på Bestum håndhever det samme reglementet dagen gjennom for å sikre forutsigbare rammer for våre barn. Vi fokuserer på å være gode Bestumvenner, på høflighet, orden ved forflytning og respekt for andre og voksne. 

Skolemelding

All informasjon fra oss sendes til foresatte gjennom skolemeldingssystemet.

Vi oppfordrer alle foresatte til å laste ned appen slik at en enkelt kan holde seg oppdatert på hva som skjer på AKS.

Klikk her for mer informasjon om skolemeldingsappen.
(klikk her for apple) (klikk her for android)

AKS-dagen oppsummert

- Vi har morgenåpent på AKS-kjøkkenet, dørene åpnes 07.30 og vi har spising til 08.00. Fra 08.00-08.15 kan barna velge å være ute eller inne på AKSrommet. Det er kun barna som er krysset inn hos oss på morgenåpent vi har ansvar for. OBS: Barn som oppholder seg i skogen på morgenen er der på eget ansvar.
- Av sikkerhetsmessige grunner ønsker vi til enhver tid å ha oversikt over hvem som er på AKS og ikke. Ved overgang skole/aktivitetsskole, vil derfor kontaktlærer ta et opprop og krysse inn alle barn som går på AKS i SFOpro.
- Når barna går hjem eller hentes skal hen, etter hentebeskjeden på SFOpro, krysse seg selv ut eller krysses ut sammen med foresatte/henteansvarlig.
- På slutten av dagen vil foresatte til de som ikke har blitt krysset ut bli kontaktet per telefon.