Kontakt oss

Leder
Jørgen stakset: 24 12 49 12

jorgen.stakset@ude.oslo.kommune.no

Baseledere:

1. trinn: Kristina Håseth

2. trinn: Aurora Vinneng

3. trinn: Ole Utvåg

4. trinn: Ottar Sakseid

Tlf: 24 12 49 17

Fellesmail: aks.bestum@osloskolen.no

Inn- og utkryssing/beskjeder 

Beskjeder til Aktivitetsskolen Bestum, skal gis før kl 13.00 på mail aks.bestum@osloskolen.no

Vår kontortid er fra kl. 08.15 – 13.00, alle beskjeder sendt inn etter endt kontortid vil da bli besvart neste arbeidsdag. Ved uforutsette hendelser kan dere kontakte oss etter kl. 13.00 på telefon tlf 24 12 49 17