Kontakt oss

Logo

Leder
Jørgen stakset: 24 12 49 12

jorgen.stakset@ude.oslo.kommune.no

 

Baseledere:

1. trinn: Aurora Vinneng 

 

2. trinn: Kristina Håseth

 

3&4. trinn: Ottar Sakseid

 

 

Tlf: 24 12 49 17 / 95 90 54 16

Fellesmail: aks.bestum@osloskolen.no

 

Inn- og utkryssing:
24 12 49 17 / 95 90 54 16

aks.bestum@osloskolen.no

 

Beskjeder 
Beskjeder til Aktivitetsskolen Bestum, skal gis før kl 12.00 på e-post 
aks.bestum@osloskolen.no. Ved uforutsette hendelser kan dere kontakte oss etter kl. 12.00 på telefon 
tlf 24 12 49 17 / 95 90 54 16.