Regler og rutiner på AKS

 • Vi hilser alltid med et «hei»
 • Vi har alltid på innesko når vi er inne
 • Vi er snille mot alle, både ute og på basen
 • Vi hører på de voksne når de gir en beskjed
 • Vi går både i gangene og i trappene
 • Alle som vil får være med på leken
 • Vi rydder alltid opp etter oss etter lek
 • Vi lar egne leker, mobiler og tlf-klokker ligge igjen hjemme

 

All informasjon fra oss sendes til foresatte gjennom Portalens skolemeldingssystem.

 

Beskjeder fra foresatte sendes på mail:

 • Dagsaktuelle enkeltbeskjeder
 • Vennegrupper
 • Faste hjemsendingsbeskjeder
 • Tider barn som skal være med hverandre hjem (beskjed må komme fra foresatte til alle barna involvert)
 • Faste spilletider/fotball/tennis/eksterne aktiviteter - og eventuelle endringer på dem. 

skal alltid bli sendt skriftlig på e-post i god tid, senest kl. 13.00 gjeldende dag. Skulle tiden ha gått fra deg og du trenger å gi en beskjed til oss etter dette, ring listeansvarlig på 24124917.

OBS! Det er KUN foresatte som kan gi oss hjemsendingsbeskjeder. Barna har ikke lov til å bruke egen mobil/tlf-klokke for å ringe hjem og gjøre egne avtaler. Vi oppfordrer alle til å hjelpe oss med å overholde regelen om at avtaler skal gjøres dagen i forveien og at barnas mobiler/tlf-klokke skal være skrudd av og ligge i sekken frem til barnet er ute av skolensområde.

Henting på AKS/Inn- og utkrysning:

 • Vi har morgenåpent på AKS-kjøkkenet, dørene åpnes 07.30 og vi har spising til 08.00. Fra 08.00-08.15 kan barna velge å være ute eller inne på AKSrommet. Det er kun barna som er krysset inn hos oss på morgenåpent vi har ansvar for. OBS: Barn som oppholder seg i skogen på morgenen er der på eget ansvar.
 • Av sikkerhetsmessige grunner ønsker vi til enhver tid å ha oversikt over hvem som er på AKS og ikke. Ved overgang skole/aktivitetsskole, vil derfor kontaktlærer ta et opprop og krysse inn alle barn som går på AKS i SFOpro.
 • Når barna går hjem eller hentes skal hen, etter hentebeskjeden på SFOpro, krysse seg selv ut eller krysses ut sammen med foresatte/henteansvarlig.
 • Det er kun utkryssposten som skal foreta utkryssing. På slutten av dagen vil foresatte til de som ikke har blitt krysset ut bli kontaktet per telefon. 

OBS! Du må selv komme inn å hente barnet ditt, og ikke ringe for å be om at barnet blir sendt ut.  Vi har lister på hvor barna kan oppholde seg, ta en titt på basen og rundt om på bygget før du kontakter en ansatt for å hjelpe deg å lete. Dette er i første rekke av sikkerhetsmessige grunner, men også for å unngå å bruke så mye av kapasiteten vår.