Søknad om plass på AKS

Klikk HER for å fylle ut søknadsskjema! (obs! klikk bydel Ullern for å komme inn på skjemaet)

If you want to fill out an application for AKS Bestum, CLICK HERE (and send to aks.bestum@osloskolen.no)

 

Søknad til hovedopptaket i august er 1.april 2016, men alle barn med plass på Bestum skole er sikret plass i fire år på AKS Bestum. Plassen fornyes hvert skoleår, og endes kun ved oppsigelse eller automatisk ved sluttdato i barnas 4 skoleår.

 

Vi har to forskjellige plasstilbud:

Heldagspass betyr at barnet kan benytte tilbudet ubegrenset i AKS åpningstiden.

Halvdagsplass kan benyttes inntil 12 timer per uke, hvorav 3t er fastsatt til morgenåpent. Dette betyr at det er 9t på ettermiddagen (uavhengig om man benytter seg av morgenåpent eller ikke). Og i feriene kan man være på Aktivitetsskolen 2 hele dager per uke.