Søknad om plass på AKS

Har du en ny førsteklassing skoleåret 2017/2018 og ønsker plass på Aktivitetsskolen, så sendes det i disse dager ut søknadsskjema og informasjon per post. Du kan også sende inn elektronisk søknad her (klikk bydel Ullern for å komme inn på skjemaet).

Klikk her for infoskriv til de nye førsteklassingene.

Søknad til hovedopptaket i august er 1. april 2017, men alle barn med plass på Bestum skole er sikret plass i fire år på AKS Bestum. Plassen fornyes hvert skoleår, og endes kun ved oppsigelse eller automatisk ved sluttdato i barnas 4 skoleår.

Vi har to forskjellige plasstilbud:

Heldagsplass betyr at barnet kan benytte tilbudet ubegrenset i åpningstiden.

Halvdagsplass kan benyttes inntil 12 timer per uke, hvorav 3 timer er fastsatt til morgenåpent. Dette betyr at det er 9 timer på ettermiddagen, uavhengig om man benytter seg av morgenåpent eller ikke. I skolens ferier kan man benytte seg av tilbudet på Aktivitetsskolen to hele dager per uke. 

 

For andre søkere, elektronisk søknad finner du her (klikk bydel Ullern for å komme inn på skjemaet).

 

- To read about the application process in english, please click here.