"Et sted å være - et sted å lære"

Opplæringsloven §9a

Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen og i AKS. Trivsel og tilhørighet er svært viktig
for den enkelte elevs livsmestring. AKS–medarbeidere har et viktig ansvar i dette arbeidet og følger skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Opplæringsloven §9 A–2 omhandler Retten til eit trygt og godt skolemiljø: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring».