Frilek

AKS Bestum tilbyr frilek hele dagen!

Etter spisingen får barna tilbud om frilek i skolegård, skogen og på basen hver dag fra AKS-dagen starter og til vi stenger kl. 17.00. Barna får og på utvalgte dager tilbud om frilek i gymsal og/eller på tur. All lek er under oppsyn av voksne som både deltar i lek med barna og passer på at alle har det gøy! 

 

- Lek representerer en helt sentral side ved elevenes sosiale utvikling samtidig som den har en egenverdi. Leken gir kroppsbeherskelse og utvikling av motoriske ferdigheter. Gjennom lek kan elevene tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger. Det er viktig at elevene opplever en kombinasjon av frie og styrte aktiviteter både inne og ute. De styrte aktivitetene er en forutsetning for å gi den frie leken gode vilkår.