Lekserom

På Aktivitetsskolen Bestum har vi tilbud om en halvtime med lekserom for barna på 1.-3.trinn mens 4.trinn har leksehjelp med skolen i sine klasserom og et eget tilbud om å gjøre lekser hver dag (til den tiden de selv vil) nede på basen sin. 

 

1.trinn har lekserom i 1A, 1B og 1C sitt klasserom på mandager kl. 14.30 - 15.00 og torsdager kl. 13.30 - 14.00. 

2.trinn har lekserom i 2A, 2B og 2C sitt klasserom på mandager kl. 13.30 - 14.00 og torsdager kl. 14.30 - 15.00. 

3.trinn har lekserom i 3A, 3B og 3C sitt klasserom på mandager kl. 13.30 - 14.00 og torsdager kl. 14.40 - 15.10. 

 

De barna som blir ferdig med leksene før tiden er over får tilbud om å lese i diverse spennende bøker eller blader til lekserommet er over.

- det er ingen påmelding til lekserom, så barna som velger å ikke delta på lekserommet får velge mellom å være på ute, på konstruksjonrommet eller i gymsalen i lekseromtiden.