Akademiet

Elevene får delta i ulike former for fysisk aktivitet for å oppnå mestring, positive fellesopplevelser og kroppsbeherskelse. Fysisk aktivitet fremmer elevenes motoriske kompetanse, konsentrasjonsevne, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse. Elevene må daglig ha fysisk aktivitet, ute og inne. Nærmiljø og nærområder benyttes til fysisk aktivitet, og AKS samarbeider med lokale aktører der dette er hensiktsmessig, og ikke medfører ekstrakostnad for de foresatte.

Elevene
• møter flere ulike former for fysiske aktiviteter gjennom uka
• får daglig tilbud om fysiske utfordringer tilpasset sitt nivå
• trener sosial kompetanse gjennom fellesaktiviteter og lagspill

Medarbeidere
• planlegger varierte og trygge fysiske aktiviteter
• bidrar til daglig bevegelsesglede og er selv deltakende i aktivitetene
• gir elevene tid og mulighet til å utforske ulike arenaer for fysisk aktivitet og bevegelser
• tilrettelegger for aktiviteter på ulikt nivå, som gjøres i samarbeid med andre
• har ansvar for å organisere lagspill
• ivaretar at alle elever opplever fellesaktiviteter og lagspill som positivt og gøy