Naturekspertene

Naturekspertene dekker temaområdet natur, miljø og bærekraftig utvikling i Rammeplanen. Her står det:

Elevene skal gis varierte muligheter for å bli glade i naturen og nærmiljøet. De skal lære å ta vare på naturen og bidra til bevisste handlinger for et bedre miljø.

Elevene bruker ukentlig nærmiljø og naturen som arena for læring. Aktiviteter i naturen knyttes til skolens arbeid i f.eks. naturfag, praktiske og estetiske fag og grunnleggende ferdigheter. Elevene skal lære å ta klimabevisste valg både i nåtid og for fremtiden.

Elevene
• utforsker og får kjennskap til nærmiljøet
• lærer å orientere seg og å bevege seg trygt
• opplever, beskriver og har samtaler om naturen gjennom alle årstider
• gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og miljø og lærer å ta klimabevisste valg

Medarbeidere
• tilrettelegger slik at elevene får bli kjent med og bruker naturen som arena for lek og utforskning i alle årstider
• sørger for at elevene får naturopplevelser i forskjellige naturområder og i all slags vær
• stiller undrende spørsmål, er nysgjerrige sammen med elevene og tilrettelegger for refleksjon knyttet til natur og miljø
• fremmer naturvern, vårt ansvar for varsom ferdsel og klimabevisste valg

???