Supertredje

Vi vil ha fokus på de mellommenneskelige relasjonene, først og fremst med tanke på osspå Bestum Skole. Prosjektet "Bestumvenn" er en sentral del av denne ideen, og målet er at eleveneskal forstå hvordan deres atferd og fremferd påvirker menneskene rundt dem – og motsatt.

 

Ansatte

På 3.trinn er vi så heldige å ha x supre ansatte på basen, litt informasjon om hver enkelt kan du finne HER. (kommer)

På basen 

Regler på basen  (kommer)   Faste aktiviteter   (kommer)

Obs! Vi minner om at det ikke er lov å ta med leker hjemme ifra. 

 

*Her på 3.trinns infoside skal du kunne finne oppdatert informasjon om ansatte, kurs og barnas ukes- og månedsaktiviteter på AKS. Ser du noe som mangler send oss en mail på aks.bestum@osloskolen.no så vil vi oppdatere fortløpende.