Utebasen

Frilek:

AKS Bestum tilbyr frilek hele dagen!

På morgenåpent har vi utetid fra kl. 08.00 til skolen starter 08.30.

Etter spisingen når barna er ferdige på skolen får de tilbud om frilek i skolegård, skogen og på basen hver dag fra AKS-dagen starter og til vi stenger kl. 17.00. Barna får også på utvalgte dager tilbud om frilek i gymsal og/eller på tur. All lek er under oppsyn av voksne som både deltar i lek med barna og passer på at alle er trygge og har det gøy! 

Lek representerer en helt sentral side ved elevenes sosiale utvikling samtidig som den har en egenverdi. Leken gir kroppsbeherskelse og utvikling av motoriske ferdigheter. Gjennom lek kan elevene tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger. Det er viktig at elevene opplever en kombinasjon av frie og styrte aktiviteter både inne og ute. De styrte aktivitetene er en forutsetning for å gi den frie leken gode vilkår.

*Her på Utebasen sin infoside skal du kunne finne oppdatert informasjon om ansatte, kurs og barnas ukes- og månedsaktiviteter på AKS. Ser du noe som mangler send oss en e-post på aks.bestum@osloskolen.no så vil vi oppdatere fortløpende.