Informasjon om AKS for skolestartere høsten 2021

AKS Bestum

For å kunne benytte AKS- tilbudet, må det søkes om plass.

Det gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. Du kan følge denne linken:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

Dere må søke innen 20. juni 2021. Alle som søker får plass, og søknadene behandles fortløpende etter 15. juni.

ALLE 1. TRINNS ELEVER HAR GRATIS KJERNETID HØSTEN 2020

Dette er gratis:

 • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid inntil 12 timer per uke
 • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
 • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag 

Det betyr at hvis dere skal benytte AKS på morgenåpning og mere enn 2 dager i skoleferiene, må dere søke om heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid.

DETTE KOSTER DET Å GÅ PÅ AKS

Inntekt over kr 399 456,-

 • Heltidsplass: kr. 3174,-
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 1029,- 
 • Deltidsplass: kr. 2145,-

Inntekt fra kr 224 695- 399 456,-

 • Heltidsplass: kr.1245,-
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 445,-
 • Deltidsplass: kr. 800,- 

Inntekt til og med kr. 224 694,-  

 • Heltidsplass: kr. 678,- 
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 242,- 
 • Deltidsplass: kr. 435,-  

Mere informasjon vil komme på denne siden fortløpende!

AKS Bestum åpner dørene tirsdag 3. august kl 0730.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Har du noen spørsmål?

Baseleder Kristina Håseth

Send meg gjerne en mail:
kristina.haseth@ude.oslo.kommune.no

AKS Bestum

Send oss gjerne en mail:
aks.bestum@osloskolen.no
Eller ring oss på 24 12 49 17

Følg oss da vel!

Aktivitetsskolen Bestum har en egen side på Facebook og en felles konto med skolen på instagram. Her kommer det jevnlig oppdateringer på vår hverdag.