Einsteins Squad

For målområdet Lekser og fordypning oppretter vi «Einsteins Squad». Her vil vi gjennom varierte og allsidige arbeidsmetoder styrke barnas vokabular og begrepsforståelse, fremme gode læringsvaner og lesestrategier. Vi har inngått et samarbeid med «Mattekrets». Sammen med disse vil vi arrangere «Mattetroppen», som er et kurs i anvendt matematikk og logikk. De som ønsker og har behov for det, vil få et tilbud om leksehjelp. Barnas egne behov vil bli vektlagt og møtt av faginteressert personell. 

 

Vi har et lekserom for 2. og 3. trinn, hvor de som er selvdrevne kan få et rom hvor leksene kan gjøres. På grunn av stor pågang vil det ikke være mulig for oss å gi utstrakt hjelp. Vi kan heller ikke garantere at barna kommer seg dit, at leksene blir gjort, eller om de blir gjort riktig. Det vi vil gjøre er å informere barna om tid og sted, så er det opp til barna om de vil benytte seg av tilbudet. Lekserommet er et tilbud på mandager fra klokken 13.30 i klasserommene til 3. trinn.

 

 

*Her på Einsteins Squad sin infoside skal du kunne finne oppdatert informasjon om ansatte, kurs og barnas ukes- og månedsaktiviteter på AKS. Ser du noe som mangler send oss en mail på aks.bestum@osloskolen.no så vil vi oppdatere fortløpende.