Bestum ART

For målområdet Kunst, kultur og kreativitet oppretter vi både «Institute of Performance» og «Bestum ART». I fordypningsområdet «Institute of Performance» vil barna få mulighet til å uttrykke seg kreativt gjennom dans, teater, sang og musikk. Vi vil i løpet av året samarbeide med Oslo Musikk- og kulturskole og tilby timer med sangpedagog. Vi fortsetter også vårt samarbeid med Bestum skoles musikkorps og tilbyr kurset «Lek med musikk». Med denne kompetansen samlet, kan vi sette sammen komponenter fra ulike kurs til danseforestillinger, teateroppsetninger, musikaler og konserter. Dette halvåret setter vi opp Musikalen "Løvens Konge", hvor de ulike fordypningsområdene og trinnene vil ha ulike oppgaver og roller. Musikalen settes opp til våren.

I fordypningsområdet «Bestum ART» får barna mulighet til å utøve kunst og kultur gjennom mer tradisjonelle håndverksfag. Her får barna eksperimentere med ulike teknikker og materialer, samt at de vil kunne benytte forskjellige redskaper for å designe og illustrere. Vi vil samarbeide med Oslo kultur- og musikkskole, og tilbyr kurset "Bildekunst". Vi har erfarne ansatte som vil tilby kurs i bl.a. keramikk, skulptur og smykkedesign.

 

 

*Her på Bestum ART sin infoside skal du kunne finne oppdatert informasjon om ansatte, kurs og barnas ukes- og månedsaktiviteter på AKS. Ser du noe som mangler send oss en mail på aks.bestum@osloskolen.no så vil vi oppdatere fortløpende.