Master Chéf

For målområdet Mat og helse oppretter vi «Master Chèf». Her vil vi ha fokus på å lage sunn og næringsrik mat. Vi vil styrke barnas kjennskap til innholdet i enkelte matvarer, samt å fremme helsefrembringende matvaner. Master Chèf er også en god arena for utvikling av både kulturelle-, sosiale- og grunnleggende ferdigheter.

 

Mer informasjon og kurspåmelding kommer!

 

*Her på Master chéf sin infoside skal du kunne finne oppdatert informasjon om ansatte, kurs og barnas ukes- og månedsaktiviteter på AKS. Ser du noe som mangler send oss en mail på aks.bestum@osloskolen.no så vil vi oppdatere fortløpende.