Naturekspertene

I fordypningsområdet Naturekspertene vil vi ha fokus på å bevisstgjøre barna på de mulighetene som ligger i lek og fysisk aktivitet i naturen.

KLIKK HER FOR Å GI DITT BARN EN FRI-PÅMELDING TIL NATUREKSPERTENE SINE TRE KURS: VILLMARK, ELVELANGS OG SKOLEHAGEN

I Villmark (I, II, III) går vi ut i Mærradalen og lærer oss å bo og å være i naturen. Vi bygger bl.a. gapahuk og lavvo, gjør opp ild og fyrer i vedovn, lager mat og trener oss i bruk av ulike redskaper som kniv, sag, øks kart og kompass. Vi vil også gjøre oss kjent med skogens flora og fauna. Utfordringene og oppgavene vi løser vil gradvis øke i vanskelighetsgrad, og en gjennomføring av alle nivåene vil kvalifisere til en «eksamen» med overnatting i skogen.

I Elvelangs (I, II, III) utforsker Oslos viktigste elveløp. Vi følger stryk og krysser fosser, og undersøker livet langs elvene. Vi vil også ta en titt på elvenes historie og historiske betydning for sine omgivelser og kulturer. Elver er en viktig del av vannets historie, og kanskje blir det tid til å filosofere over når en bekk blir til en elv. Hva som gror og lever langs byens elver og vassdrag tar vi også nærmere i øyesyn. Vi starter opp med elver som er lett tilgjengelige og bygger på med lengre og mer krevende vandringer. Våre elver er på sitt mest levende høst og vår, og da går vi elvelangs.

I Skolehagen, står årets første høstonn står for døren, og poteter, kål, brokkoli, gulrøtter og andre vekster i hagen skal bringes i hus. Redskapsbua skal pusses opp, kompostbinge skal bygges og jorda skal klargjøres for neste vekstsesong. Det blir selvfølgelig også anledning til bare å la seg henføre av etterårets farger og lukter, og deler av grøden vil vi tilberede og smake på på stedet.

- De tre aktivitetene beskrevet ovenfor, forutsetter alle at barna blir med utenfor skolens område. Det betinger at vi får en skriftlig tillatelse fra foresatte til dette. Aktivitetene er i noen grad væravhengige, og vil derfor ikke ha absolutt faste dager. Dette innebærer at tillatelsen til at barnet forlater skolens område gis generelt for et eller flere kurs, for en eller flere dager. Det er ingen obligatorisk deltagelse på noen av kursene, men fravær over lengre tid vil kunne vanskeliggjøre nødvendig progresjon og lede til tap av plass på aktiviteten.  

Til slutt en viktig påminnelse:

En god opplevelse har man ikke hvis man fryser, uansett hva man ellers måtte foreta seg. Derfor blir barnas turbekledning så viktig i årets kalde og våte måneder. Dessverre har vi ikke kapasitet til å kle eller sjekke bekledningen til alle deltagerne på disse turene. Til det er turprogrammet tidsmessig for stramt og antallet deltagere for mange. Vi kunne kanskje ha overkommet en antrekkssjekk på et begrenset antall deltagere, men erfaringen vår tilsier at kriteriene for utvelgelsene av hvem vi kontrollerer/hjelper med å kle seg ikke er veldig klare. Vi har opplevd at gutter og jenter på alle trinn har mangelfull påkledning på lengre turer om høsten/vinteren.

Derfor har vi besluttet at alle som vil være med på turer og aktiviteter om høsten/vinteren til Mærradalen eller andre steder utenfor skolens område, må ha en liten tursekk med seg til skolen dagen turen gjennomføres. (Det er ingen ting i veien for at sekken henger på skolen permanent, så lenge det er plass i garderoben og innholdet (se nedenfor) forblir intakt.) Sekken behøver ikke være spesielt stor, da mat og drikke som regel alltid vil bli servert på turene. Oppakningen vil også kunne ha en fin didaktisk funksjon, da det er nokså vanlig å bringe med seg noen nyttige ting på ryggen når man er på tur.

Vi gleder oss til å ta fatt på høst- og vinteraktivitetene, og til å dra på mange spennende ekspedisjoner med barna.

Med vennlig hilsen

Sten v/ AKS Bestum