Petter Smart

For målområdet Natur, teknikk og miljø oppretter vi fordypningsområdene «Petter Smart» og «Naturekspertene». I fordypningsområdet Petter Smart vil barna kunne utvikle sine tekniske og matematiske ferdigheter, gjennom bl.a. kurs i dataprogrammering og 3D-printing. Vi har inngått et samarbeid med «Mattekrets», og sammen med disse vil vi arrangere «Robot-ligaen». Robot-ligaen er et kurs hvor både fysisk aktivitet, problemløsning og matematikk står i fokus. Her vil barna få en introduksjon til algoritmer og koding, og med dette få roboter til å gå, snakke og løse forskjellige oppgaver.

I fordypningsområdet Naturekspertene vil vi ha fokus på å bevisstgjøre barna på de mulighetene som ligger i lek og fysisk aktivitet i naturen. Vi drar inn i naturen og etablerer leir med lavvo og vedovn. Her er vi dyrenes, vekstenes og trollenes gjester. I lavvoen spiser vi og planlegger dagens ekspedisjon. Ulike temaer innenfor natur, teknikk og miljø blir presentert og diskutert. De kan eksempelvis være skogens flora og fauna, økosystemenes samspill eller torskens og bjørkas anatomi. Barna får kjennskap til verktøy som taljer, kart og kompass. Etter måltidet – maten og den nyervervede kunnskapsføden, drar vi på skattejakt for å gjøre bruk av det vi har lært. Nøkler og koder skal finnes for å kunne åpne skattekista. Og i naturen er det fortsatt uoppdagede hemmeligheter, som kanskje bare ugla vet om. 

 

 

*Her på Petter Smart sin infoside skal du kunne finne oppdatert informasjon om ansatte, kurs og barnas ukes- og månedsaktiviteter på AKS. Ser du noe som mangler send oss en mail på aks.bestum@osloskolen.no så vil vi oppdatere fortløpende.