Ukeplaner

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Plan for 1-4.trinn: Klikk her for å lese fellesukeplanen for hele aktivitetsskolen 

1.trinn:

Klikk her for å lese 1.trinns ukeplan med faste aktiviteter for barna på deres base. (kommer)

2.trinn:

Klikk her for å lese 2.trinns ukeplan med faste aktiviteter for barna på deres base. 

3.trinn:

Klikk her for å lese 3.trinns ukeplan med faste aktiviteter for barna på deres base.

4.trinn:

Klikk her for å lese 4.trinns ukeplan med faste aktiviteter for barna på deres base.