IKT

Hvert år kjøper vi nye bærbare pc-er til elevene, og idéen er at vi fornyer 20% av parken hvert år. Alle trinn bruker og disponerer sine pc-er, helt fra 1. trinn og hele veien opp til 7. trinn.

Vi har utarbeidet en IKT-plan for hvert trinn, og den kan du lese her:

Her kan du lese skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo, om informasjon, kommunikasjon og samhandling.

Vi har SmartBoard (digitale tavler) i alle klasserom, og alle ansatte disponerer hver sin bærbare pc.