Naandi

Naandi logo

Etter ca. 6 uker fra giverdatoen, vil Bestum skole motta profilen på de jentene som får utdanning i India takket være bidraget fra elevene. Skolen vil få passord slik at vi får muligheten til å korrespondere med jentene. Utdanning for en jente i India koster 245 kr per år. Til sammenlikning er kostnaden per elev på Bestum skole ca. 58 000 kr.
Jentene skal være sikret skolegang i 10 år.
Mer informasjon finner du i pdf-ene under.

 

The Power of 10

Naandi - the Power of 10 charter document

Naandi and Capgemini Mission statements