Skriving i alle fag

I alle fag skriver vi, og de ulike fagene har alle sine spesielle måter å uttrykke seg på. Legger vi vekt på å skrive i fagene, styrker vi også læringen av fagene. Vi vet at når vi skriver, så skjønner vi hva det er vi ikke forstår. Skrivingen hjelper oss til å lære det vi ikke vet. Samtidig lærer vi gjennom å skrive å ytre oss på en slik måte at vi må tenke på leseren. Å lære å skrive på denne måten tar tid. Derfor er det viktig at barna får utfordringer i skriveopplæringen så tidlig som mulig. Det gjør vi på Bestum skole.

Bestum skole var i 2012–2014 med på et omfattende forskningsprosjekt for å styrke skriveopplæringen i norske skoler. Prosjektet kalles "Normprosjektet". Med i prosjektet var 20 skoler over hele landet. 500 lærere og nesten 3100 elever deltar i prosjektet. Prosjektet har vist dokumenterte gode resultater, både med hensyn til elevenes økte skriveferdigheter, men også til lærernes felles vurderingspraksis.

På Bestum skole har vi videreført skriving som et lokalt prosjekt over flere år for å sikre god implementering. 

Prosjektet bygger på to ulike verktøy som vi lærere bruker for å utvikle skriveopplæringen. Det første verktøyet kalles "Skrivehjulet".

Skrivehjulet legger til grunn at når vi skriver gjør vi ulike ting gjennom å ytre oss: Vi reflekterer, beskriver, utforsker, forestiller oss noe, overbeviser og samhandler. Når vi ytrer oss skriftlig, har vi også et formål med det å skrive: Gjennom å reflektere vil vi utvikle oss som mennesker, gjennom å beskrive vil vi organisere kunnskapen vår og så videre. Skrivehjulet bruker vi lærere for å bevisstgjøre oss selv om hva vi bruker skriving til i fagene. Og ved hjelp av Skrivehjulet lager vi oppgaver i fagene som elevene skriver. Skrivehjulet ser slik ut: 

Det andre verktøyet vi bruker i skriveopplæringen på Bestum skole, er de såkalte ”forventningsnormene”. Forventningsnormene forteller oss hva elevene bør mestre i tekstene sine etter fire eller sju års skriveopplæring.  Forventningsnormene er delt opp i sju ulike vurderingsområder:

  • Hvordan teksten kommuniserer
  • Om teksten har et utbygd og relevant innhold
  • Hvordan teksten er bygd opp
  • Hvordan språket i teksten er
  • Om det korrekt rettskriving og tegnsetting i teksten
  • Om det er pen og lesbar håndskrift.
  • Om det er brukt datamaskin når elevene skriver: Hvorvidt det er en tilgjengelig og gjennomtenkt lay out i teksten. 

Heftet som er vedlagt, er et lite knippe tekster skrevet av elever på Bestum skole. Tekstene ble skrevet gjennom skriveuken skolen gjennomførte våren 2016. Temaet alle skrev om, var ”Bestumvenn”. ”Bestumvenn” er et uttrykk og redskap for det andre satsningsområdet på skolen: å utvikle og bedre det psykososiale miljøet

Vi anbefaler et internettsøk av Normprosjektet for mer informasjon. 

Under skriveuka våren 2016 hadde vi besøk fra Skrivesenteret. De har skrevet reportasjen som er publisert i tidsskriftet Norsklæreren. Det er hyggelig lesning for oss på Bestum skole! Les den her.