Tidlig Innsats Early Years

Early years

Som figuren over viser, består programmet av fire viktig biter:

 1. Structured Classroom Program
  • Strukturerte læringsstasjoner med lærerstyrt stasjon
 2. Additional Assistance (Reading Recovery) - Ny Start
  • Intensiv individuell lese- og skriveopplæring
 3. Parent Participation
  • Foreldreinvolvering og oppfølging
 4. Proffesional Development for Teachers
  • Etter- og videreutdanning for lærere

    

Bestum skole startet med Early Years høsten 2010, og nå er metodikken implementert for alle elever på 1. - 3. trinn.

TIEY-dagene følger en klar og tydelig struktur. Dagen starter med Whole Class Focus, der elevene sitter i samlet gruppe rundt læreren. Her blir dagen presentert og målet for økta gjennomgått. I tillegg vil innlæring av nytt fagstoff foregå i Whole Class Focus.

Elevene er delt inn i differensierte grupper og rullerer på de enkelte stasjonene. De er 12 - 15 minutter på hver stasjon. Læreren sitter på lærerbetjent stasjon. Her vil elevene arbeide med veiledet lesing og tilpassede oppgaver i norsk og matematikk med lærer som aktiv veileder. Elevene skal i løpet av arbeidsøkta også arbeide på ABC-stasjon, lesestasjon, konstruksjonsstasjon, formingsstasjon og IKT-stasjon.

Økta avsluttes i Whole Class Focus der elevens måloppnåelse er i fokus.

 

Les mer i disse to pdf-ene:

Early Years på Bestum skole

Ny start