Send SMS ved fravær

SMS har tatt over for meldingsboka, og det fungerer slik:

  • Send SMS til 417 16 112
  • Skriv kodeord BES (mellomrom) klassesignatur (mellomrom) og fraværsmeldingen

Eksempler:

  • BES 1A Petter er syk i dag
  • BES 2C Naadia er syk i dag
  • BES 7B Lise er syk i dag

SMS-en kommer til riktig kontaktlærer i form av e-post.