AKS 3.trinn - Supertredje påmelding

Supertredje

Plutselig ble barna tredjeklassinger og klare for årets Supertredje! Endelig kan vi fortsette AKS-tradisjonen hvor barna på 3.trinn skal få smake litt på 4.trinnslivet og med det få valget om å bli med på litt ekstra morsomme aktiviteter sammen med oss etter skoletid 😊

Supertredje vil settes til onsdager, en gang i måneden drar vi på tur ut fra skoleområdet og de resterende onsdagene i måneden vil vi variere mellom å være alle samlet, eller delt inn i grupper på bygget. Målet med å dele barn i grupper er at barna da på tvers av klassene skal få bygge gode relasjoner med hverandre, samarbeide og skape gode minner sammen!

Supertredje vil vare fra 14.00-16.30 hver onsdag frem til sommeren 2019. Rommene de utvalgte aktiviteter skal være i vil variere litt, så dette vil barna bli informert om under spising når vi har aktivitetene på bygget. Å delta på Supertredje når vi er på bygget har to kriterier: at barna må gå på aks 3.trinn og ha lyst til å bli med. Det vil i løpet av dette halvåret bli organisert fem Supertredjeturer for barna, disse krever påmelding. Dagene vi drar på tur vil opplegget vare litt lengre, da drar vi rett etter skolen (kl. 13.10) og er tilbake 16.45, med forbehold om forsinkelser v/kollektiv transport. Fristen for å melde seg på disse turene er fredag 24/8. – og første tur vil da være onsdag 29/8. Se vedlagt plan for det første halvåret på neste side.

Klikk deg inn på denne linken for å melde barnet ditt på: https://goo.gl/forms/EV3PeXkSthWxL5Rp1