Brukerundersøkelsen 2019

AKS-figurer-blå

Hei alle foresatte på Bestum 1–4.trinn.

Vedlagt ligger informasjon om brukerundersøkelsen 2019. Vi oppfordrer alle med barn på Bestum (også dere som ikke har barn på AKS) til å besvare undersøkelsen. 

Linken åpnes 2.12.19 og stenges 16.12.19. Selve undersøkelsen vil være tilgjengelig på åtte språk: norsk, engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, tyrkisk og vietnamesisk. Undersøkelsen vil ta 15 minutter å besvare for de som har barn i AKS, og ca. 5 minutter for de som ikke har barn i AKS.

 

DIN MENING ER VIKTIG!

Visste du at vi på bakgrunn av fjorårets tilbakemeldinger har utviklet et digitalt opplæringsprogram for medarbeidere i AKS?

 

Klikk her for å lese infoskrivet på norsk

To read the information in english click on this link