Informasjon til foresatte på Bestum skole

Bestum skole

De av dere foresatte som har vært på skolen har sett at det foregår gravearbeider bak skolen i lekeområdet "skogen". Her skal det nedfelles et fordrøyningsbasseng for å forhindre vanninntrenging i skolebygget. Dette arbeidet skulle vært ferdigstilt i løpet av sommerferien, men er beklageligvis forsinket. Vi må påregne noen uker før arbeidet er ferdig. Det er Undervisningsbygg som har ansvar for dette arbeidet.

Innsnevring av skolegårdsarealet i denne perioden skaper utfordringer for oss og barna på skolen. Vi løser dette ved å la småskoletrinnet og mellomtrinnet få storefri hver for seg og ikke samlet i anleggsperioden.