Lusekampanje 10. - 11. mars

Reisevirksomhet og nye omgangsvenner i vinterferien øker risikoen for å bli smittet av lus. Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at to til fire prosent av norske barn kan ha lus til enhver tid.

For å sikre en lusefri vår, oppfordrer FHI (Folkehelseinstituttet) alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10. Foreldre og foresatte blir oppfordret til å foreta lusesjekken helgen 10. - 11. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig.

Kampanjen gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer om hvordan du sjekker og behandler lus. Hele familien bør undersøkes. Hvis det oppdages smitte, bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldrene til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de sjekkes og eventuelt behandles.

Informasjonsbrosjyre:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker-brosjyrer-osv/hodelusbrosjyre-rev.-290415.pdf

Vennlig hilsen

Anne-Sofie Stefanussen

helsesøster