Ny e-post og postadresse

Fra og med 5. februar 2019 får Bestum skole ny e-postadresse og ny postadresse:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Bestum skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.