Prøv instrumenter i korpset!

Instrumentprøving

Møt opp mellom kl. 16.00 og 17.00.