Tverrfaglig prosjekt om India!

India

India

India som tema er valgt på bakgrunn av Bestum skoles mangeårige samarbeid med Naandi Norway. Organisasjonen arbeider for å gi indiske jenter skolegang.

Ny læreplan, som trer i kraft høsten 2020, legger blant annet vekt på tverrfaglighet og elevaktive arbeidsformer. Prosjektet er derfor også en måte for både lærere og elever å øve på de føringene som ny læreplan gir.

Prosjektet startet med en felles samling for elevene mandag morgen, og avsluttes med at alle trinn besøker hverandre og får et innblikk i hva de ulike trinnene har jobbet med.

Prosjekter som favner hele skolen er også med på å skape felleskap og tilhørighet - med sikte på å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle!

Vi gleder oss til de neste ukene!