Kontakt oss

AKS Bestum

AKSleder:

         

Jørgen stakset: jorgen.stakset@ude.oslo.kommune.no

Baseledere:                                     

                                                  

1- og 2.trinn: Kristina Håseth       3- og 4.trinn: Aurora Vinneng 

               

Utebasen: Sten Ekström                

Kontakt oss på:

Adresse: Aktivitetsskolen Bestum, Holgerslystveien 18, 0280 Oslo.

Tlf: 24 12 49 17

E-post: aks.bestum@osloskolen.no