Kontakt oss

AKS Bestum

AKS-leder:

         

Jørgen Stakset: jorgen.stakset@osloskolen.no

Baseledere:                                     

                                                  

1. og 2. trinn: Kristina Håseth       3. og 4. trinn: Aurora Vinneng 

               

Utebasen: Sten Ekström                

Kontakt oss på:

Adresse: Aktivitetsskolen Bestum, Holgerslystveien 18, 0280 Oslo.

Tlf: 24 12 49 17

E-post: aks.bestum@osloskolen.no