Kontakt AKS

Leder

         

Jørgen stakset: jorgen.stakset@ude.oslo.kommune.no

 

Baseledere:                                     

                       

1. trinn: Kristina Håseth    2. trinn: Ole Utvåg

                      

3.trinn:Ottar Sakseid       4.trinn og Vennskapsbasen: Aurora Vinneng

            

Utebasen: Sten Ekström                

Kontakt oss på:

Adresse: Aktivitetsskolen Bestum, Holgerslystveien 18, 0280 Oslo.

Tlf: 24 12 49 17

E-post: aks.bestum@osloskolen.no

Viktig informasjon

Inn- og utkryssing/beskjeder 

Beskjeder til Aktivitetsskolen Bestum, skal gis før kl. 13.00 til vår felles e-post:  aks.bestum@osloskolen.no

Vår kontortid er fra kl. 08.15 – 13.00, alle beskjeder sendt inn etter endt kontortid vil da bli besvart neste arbeidsdag. Ved uforutsette hendelser kan dere kontakte oss etter kl. 13.00 på telefon 24 12 49 17

 

OBS! Du må selv komme inn å hente barnet ditt, og ikke ringe for å be om at barnet blir sendt ut.  Vi har lister på hvor barna kan oppholde seg, ta en titt på basen og rundt om på bygget før du kontakter en ansatt for å hjelpe deg å lete. Dette er i første rekke av sikkerhetsmessige grunner, men også for å unngå å bruke så mye av kapasiteten vår.