Permisjonsreglement

Målet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn adgangen til å få permisjon til feriereiser i skoleåret. Les mer på Oslo kommunes nettsider.

Følgende retningslinjer gjelder når foreldre søker fri fra opplæringen:

  • Søknad med begrunnelse om permisjon fra opplæringen leveres skolens kontor eller sendes inn pr e-post til bestum(at)ude.oslo.kommune.no
  • Bestum skole har ikke eget søknadsskjema. 
  • Søknaden behandles av rektor.
  • Behandlingstid er tre uker.