Permisjonsreglement

Målet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn adgangen til å få permisjon til feriereiser i skoleåret.

Les mer på Oslo kommunes nettsider.

Følgende retningslinjer gjelder når foreldre søker fri fra opplæringen:

Søknad, med begrunnelse, om permisjon fra opplæringen leveres skolens kontor eller sendes inn pr e-post til bestum(at)ude.oslo.kommune.no

Bestum skole har ikke eget søknadsskjema. 
Søknaden behandles av rektor.
Behandlingstid er tre uker.