Hovedseksjon

Ulykkesforsikring

ulykkesforsikring

Alle aktiviteter som inngår i undervisningen og som skolen står ansvarlig for, også når disse foregår utenfor skolens område, omfattes av ulykkesforsikringen. Under deltagelse i slike arrangementer utenfor skolens område, omfattes elevene av forsikringen selv om de ikke er under tilsyn.

Elevene kan således reise på ekskursjoner o.l. uten at en voksen er med, når aktiviteten inngår som en del av undervisningen og ellers er lagt opp på en betryggende måte.

Elevulykkesforsikringen omfatter også reise til og fra skolen.