Hovedseksjon

Et trygt og godt skolemiljø

På Bestum skole har vi sterkt fokus på at elevene skal oppleve et trygt og godt skolemiljø, fritt for krenkende handlinger, vold, trakassering og diskrimeniering. Vi arbeider systematisk og forebyggende i godt samarbeid med alle skolens organer. Alle krenkende handlinger vi oppdager, eller blir informert om, behandles med det største alvor. I skolens plan for et godt psykososialt miljø kan du lese om dette. 

Her kan du lese om Bestum skoles arbeid med et trygt og godt skolemiljø.

Les mer om retten til et trygt og godt skolemiljø og vårt arbeid under "Om skolen - Helse og velferd".