Søknad om skoleplass

Dette skjemaet (docx) fylles ut med nødvendig info, signeres og sendes skolen.

e-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
OBS: Merk emnefeltet med "Bestum skole"

Postadresse: 
Oslo kommune, Utdanningsetaten Bestum skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo