Hovedseksjon

Halvårsplaner og ukeplaner

AKS Bestum

Halvårsplan

Den enkelte base utarbeider halvårsplan for hvert semester. Halvårsplanen inneholder aktiviteter og kurs for gjeldende periode. Halvårsplanen skal sikre at barna får møte aktiviteter knyttet til alle målområdene i rammeplanen.

Ukeplaner

Hver uke får foresatte tilsendt ukeplaner via appen Skolemelding. Planen beskriver ukas aktiviteter og kurs samt praktisk informasjon. Det forventes at foresatte leser ukeplanen, gjerne sammen med barna, slik at vi alle er godt forberedt på hva som skjer. Dere finner mer informasjon om aktivitetstilbudet under den enkelte base.