Korpset

korpset logo

Hvor ofte er det spilling?

Korpsene har ukentlig samspill på tirsdager (i aktivitetsskoletiden). I tillegg til dette, får alle en halv time i uken med egen instruktør.

Dirigent

Knut Lohte er vår nye dirigent, og vi ønsker ham velkommen i BSM og ser frem til mye musikalsk moro med ham fremover.

Hvilket instrument kan jeg spille?

Alle kan lære seg å spille et instrument. Det kreves ikke at du er spesielt musikalsk. Korpset har disse instrumentene: Slagverk, tuba, trombone, baryton, horn, trompet/kornett, klarinett, saksofon og fløyte.
Vi ønsker flere nye musikanter til korpset, så ta kontakt.

Når kan jeg begynne?

Alle skoleelever fra 2.trinn og oppover kan begynne som aspiranter. Det er fellesøvelse og enetime hver uke. Spilletime med egen instruktør er enten i aktivitetsskoletiden eller på ettermiddagstid.

Hva krever korpset av mor og far?

Bestum skoles musikkorps baserer driften sin på inntektene fra ett loppemarked i året. Da trår alle til en kort periode, barn og voksne. På 17. mai og markedsdagen bidrar også korpset til det hyggelige arrangementet på Bestum skole. Det er veldig sosialt og moro for alle.
Utover dette baker vi noen kaker gjennom året til egne musikanter og til loppemarkedet, men det er stort sett alt. Noen av oss voksne tar i et ekstra tak i ulike verv og komiteer for å få hjulene til å gå rundt - men dette arbeidet er frivillig. Kontingenten er kr 1.800 pr semester.

Mer informasjon

Kontakt oss via bestumskolesmusikkkorps (@) gmail.com eller via leder Thomas Reppe Wetting: thomasrw (@) me.com / 92830635

Velkommen til Bestum skoles musikkorps!