Hovedseksjon

Biblioteket

bøker

Vi er glade for at biblioteket blir brukt aktivt, men for at det skal bli et hyggelig sted å være, i tillegg til at vi skal ivareta et effektivt utlån av bøker, er det noen regler som alle må følge opp.

 • Du skal ha med eget lånekort når du låner bøker
 • Husk å levere lånekortet tilbake til læreren din
 • Du kan låne inntil tre bøker
 • Du må levere bøkene du har lånt før du låner en ny(e)
 • Bøkene kan lånes i 4 uker
 • Lånte bøker må alltid legges i bokkassen inne på biblioteket eller i bokskapet rett utenfor biblioteket
 • Du må ALDRI låne bøker fra bokkassen 
 • Alle bøker som tas ut fra biblioteket må ”lånes”, dvs registreres før du går ut av biblioteket
 • Bøker som blir ødelagt/mistet erstattes med ny bok av samme slag eller kr. 300,-
 • Purrebrev blir sendt ut ca. en gang pr. md
 • Bøker som er purret MÅ leveres med en gang. Gi beskjed til tilgjengelig bibliotekar hvis du ønsker å låne boken lenger, eller mener at denne boken allerede er levert inn
 • Snakk alltid med lav stemme når du besøker bibklioteket

 

Velkommen til biblioteket!

Åpningstider og bemanning

Biblioteket er åpent i følge med en lærer/assistent hver dag i skolens kjernetid. I deler av denne tiden vil biblioteket være bemannet av Guro Aamodt, Odd Bruce Hansen, Ronja Vinneng eller Elén Iversen.

Ansvarlig for biblioteket er Elén Iversen.

Søk i bibliotekets bøker

Du kan lete deg gjennom alle bibliotekets bøker! Hvis du klikker her, kan du søke opp både bøker og filmer, og se hvilke bøker som passer for deg før du går på biblioteket for å låne en bok.