Skolehelsetjenesten

Les om skolehelsetjenesten på kommunens nettsider.

Helsesykepleiere

Helsesykepleier Anne-Sofie Stefanussen
Tilstede: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker)
Tlf: 24124900 / 481 60 323
e-post: anne-sofie.stefanussen@bun.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Pernille Fabritius Dybwad
Tilstede: Tirsdag, onsdag og torsdag
Tlf: 24124900 / 940 27 615
e-post: pernille.dybwad@bun.oslo.kommune.no

Fysioterapeut
Fysioterapeut Ragnhild Bech
Tilstede etter avtale
Tlf: 95307302
e-post: bech.ragnhild@bun.oslo.kommune.no

Psykolog

Psykologspesialist Wenke Gulbrandsen
Tilstede etter avtale
Ta kontakt med helsesøster som videreformidler forespørselen eller kontakt skolen for mer informasjon.

Aktuelle lenker

Skolehelsetjenestens nettsider

Barnevaksinasjonsprogrammet

Behandling og forebygging av hodelus

Familiens hus - Bydel Ullern Oslo Kommune

Røde Kors' kontakttelefon for barn og ungdom:
Tlf: 800 33 321

Bekymringstelefonen Voksne for barn og ungdom:
Tlf : 800 33 321