Skolehelsetjenesten

Les om skolehelsetjenesten på kommunens nettsider.

Helsesøster

Helsesøster Anne-Sofie Stefanussen
Tilstede: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Tlf: 24124900 / 481 60 323
e-post: anne-sofie.stefanussen@bun.oslo.kommune.no

Fysioterapeut
Fysioterapeut Ragnhild Bech
Tilstede etter avtale
Tlf: 95307302
e-post: bech.ragnhild@bun.oslo.kommune.no

Psykolog

Psykologspesialist Wenke Gulbrandsen
Tilstede etter avtale.
Ta kontakt med helsesøster som videreformidler forespørselen eller kontakt skolen for mer informasjon.

Aktuelle lenker

Skolehelsetjenestens nettsider

Barnevaksinasjonsprogrammet

Behandling og forebygging av hodelus

Familiens hus - Bydel Ullern Oslo Kommune

Røde Kors' kontakttelefon for barn og ungdom:
Tlf: 800 33 321

Bekymringstelefonen Voksne for barn og ungdom:
Tlf : 800 33 321