Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
  • Klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Helsesykepleier Anne-Sofie Stefanussen
Til stede: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker)
Tlf: 477 19 369 / 481 60 323
e-post: anne-sofie.stefanussen@bun.oslo.kommune.no

Helsesykepleier

Helsesykepleier Olga Lisabeth Tønnesen
Til stede: Mandag, torsdag og annenhver tirsdag (oddetallsuker)
Tlf.: 952 45 701
e-post: olga.lisabeth.tonnesen@bun.oslo.kommune.no

Fysioterapeut

Skolefysioterapeut Vegard S. Kristiansen
Fysioterapeut i innsats 0-25 år
Telefon: 414 08 661
e-post: vegard.kristiansen@bun.oslo.kommune.no

Psykolog

Psykologspesialist Wenke Gulbrandsen
Til stede etter avtale
Ta kontakt med helsesykepleier som videreformidler forespørselen eller kontakt skolen for mer informasjon.

Aktuelle lenker

Skolehelsetjenestens nettsider

Barnevaksinasjonsprogrammet

Behandling og forebygging av hodelus

Familiens hus - Bydel Ullern Oslo Kommune