Om AKS Bestum

Her på AKS er det rundt 310 barn og 30 ansatte. Barna er inndelt i fire baser: 1-3.trinn bruker skolens klasserom som sin base, mens 4.trinn har sin egen base nede i kjelleren. Hver base har en baseleder og et knippe barneveiledere. Aktivitetsskolen har en dynamisk personalgruppe, som tilsammen innehar en bred kunnskaps- og kompetansebakgrunn.

På Aktivitetsskolen Bestum skal det gis rom for prøving og feiling. Vi skal gi støtte og veiledning når det trengs. Vi skal ha klare og tydelige regler som håndheves likt av alle. Alle ansatte skal være bevisste sitt ansvar som voksen. Vi skal ha god informasjonsflyt og ha lett tilgjengelig informasjon om det som skjer i og rundt aktivitetsskolen.

Aktivitetsskolen ønsker å tilby en trygg og utviklende arena hvor både lek og aktiviteter står i fokus. Vi ønsker å være en alternativ læringsarena ved daglig å kunne tilby et kvalitativt godt tilbud innenfor flere av målområdene i rammeplanen.

 

Med dette som bakteppe har vi utformet følgende visjon:
Aktivitetsskolen Bestum - en inkluderende og aktiv sfære, hvor det er lærerikt og utviklende for barn å være!