Hovedseksjon

Om AKS Bestum

AKS Bestum

Her på AKS er det rundt 300 barn og 20 ansatte. Barna er inndelt i fire baser. 1. - 3. trinn bruker skolens klasserom som sin base, mens 4. trinn har sin egen base i kjelleren. Hver base ledes av en baseleder i samarbeid med barneveiledere. Aktivitetsskolens personalgruppe har en bred kunnskaps- og kompetansebakgrunn.

Aktivitetsskolen ønsker å tilby en trygg og utviklende arena hvor både lek og læringsstøttende aktiviteter står i fokus. Vi ønsker å være en alternativ læringsarena ved daglig å kunne tilby et kvalitativt godt tilbud innenfor flere av målområdene i rammeplanen.

Foreldresamarbeid

Vi ønsker å ha en god dialog med dere foresatte og tar gjerne en uformell prat når dere henter og bringer barna. Dersom dere har behov for dialog rundt deres barn, kan dere kontakte baseleder. Baseledere/aktivitetsskoleleder deltar på foreldremøter på alle trinn. Via appen Skolemelding sender vi ut informasjon til dere. Vi oppfordrer alle til å laste ned appen for lett tilgang.

Samarbeid med skolen

Aktivitetsskolen er en del av Bestum skole, og vi har et godt og nært samarbeid.

På Bestum skole og AKS har vi de samme reglene gjennom hele dagen. Alle voksne på Bestum håndhever det samme reglementet for å sikre forutsigbare rammer for våre barn. Vi fokuserer på å være gode Bestumvenner, på høflighet, orden ved forflytning og respekt for andre og voksne.

Baseleder har ukentlige møter med trinnleder, og vi tilstreber at aktivitetene i AKS understøtter temaer som barna jobber med på skolen.

Barna blir krysset inn av skolen og hentet i klasserommene av AKS når skoledagen er slutt. Dette gir en god og trygg overgang fra skole til AKS, og vi får daglig kontakt med lærerne.

Informasjonsflyt

Alle beskjeder fra foresatte til Aktivitetsskolen skal sendes på e-post: aks.bestum@osloskolen.no innen kl.10.00.

Dersom det oppstår noe i løpet av dagen, kan dere kontakte den enkelte base på telefon. Telefonnummerne finner dere under "Kontaktinformasjon og ansatte".

Mobilklokker skal være i skolemodus hele aktivitesskoletiden. Mobiltelefoner skal være avskrudd og ligge i sekken hele aktivitetsskoletiden.

Henting

Den som skal hente barnet, må henvende seg til utkryss. Det er to utkryss-stasjoner; én for 1. og 2. trinn og én for 3. og 4. trinn. Begge stasjonene befinner seg i 1. etasje i skolens A-bygg.

Dersom barnet skal på vennegruppe, andre aktiviteter og/eller hentes av andre enn de som står på hentelista, må det gis beskjed om dette på e-post i forkant.

Ved eksterne aktiviteter må foresatte informere AKS ved på- og avmelding.

Aktivitetsskolen må ha skriftlig beskjed om elever som kan gå hjem selv. Disse sendes hjem til avtalt tidspunkt.