Om AKS Bestum

AKS Bestum

Her på AKS er det rundt 300 barn og 25 ansatte. Barna er inndelt i fire baser: 1.-3. trinn bruker skolens klasserom som sin base, mens 4. trinn har sin egen base nede i kjelleren. Hver base har en baseleder og et knippe barneveiledere. Aktivitetsskolen har en dynamisk personalgruppe, som tilsammen innehar en bred kunnskaps- og kompetansebakgrunn.

På Aktivitetsskolen Bestum skal det gis rom for prøving og feiling. Vi skal gi støtte og veiledning når det trengs. Vi skal ha klare og tydelige regler som håndheves likt av alle. Alle ansatte skal være bevisste sitt ansvar som voksen. Vi skal ha god informasjonsflyt og ha lett tilgjengelig informasjon om det som skjer i og rundt aktivitetsskolen.

Aktivitetsskolen ønsker å tilby en trygg og utviklende arena hvor både lek og aktiviteter står i fokus. Vi ønsker å være en alternativ læringsarena ved daglig å kunne tilby et kvalitativt godt tilbud innenfor flere av målområdene i rammeplanen.

Med dette som bakteppe har vi utformet følgende visjon:
Aktivitetsskolen Bestum - en inkluderende og aktiv sfære, hvor det er lærerikt og utviklende for barn å være!

 

Foreldresamarbeid

Vi ønsker å ha et åpent forhold til foreldre og tar gjerne en uformell prat når dere henter og bringer barna. I tillegg kan dere avtale med oss dersom dere ønsker en mer formell samtale.

FAU foreldre og Aktivitetsskolens leder har møter to ganger i året. Det er et foreldremøte for 1. trinns-foreldre første skoledag, og vi deltar på foreldremøter på alle trinn. Via skolemelding sender vi ut informasjon til dere. Vi oppfordrer alle til å laste ned appen for lett tilgang.

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldre og ansatte, ønsker vi en rask tilbakemelding fra dere - både positive og negative. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud.

Samarbeid med skolen

Aktivitetsskolen har alltid vært en naturlig del av skolen og vi har et godt og nært samarbeid med fokus på barnas beste. Vi har like holdninger til god og dårlig oppførsel, og vi har felles regler på AKS og skolen.

Vi har regelmessige trinnmøter med lærerne og lager temaplaner etter skolens læreplaner. Barna blir også krysset inn av skolen og hentet i klasserommene av AKS når skoledagen er slutt. Dette gir en god og trygg overgang fra skole til AKS, og vi får daglig kontakt med lærerne.

Eksterne samarbeidspartnere

Klikk HER for å lese infoskrivet  om våre eksterne samarbeidspartnere.