Hovedseksjon

Ordensregler

Barn som løper i skolegård

Bestum skoles reglement finner du i vårt regelhefte, som deles ut til alle nye elever hver høst. Det blir gjennomgått i alle klasser ved skolestart. Du finner heftet her (pdf).

Ordensreglement for Osloskolen på Oslo kommunes nettsider.