Hovedseksjon

Vår profil

bestum skole

Bestum skole er en barneskole med elever på 1.-7. trinn. Vi har ca. 560 elever og 60 ansatte. Skolen ligger i bydel Ullern, rett i nærheten av Ullern kirke.

Skolens visjon

"Vi skal skape en kultur for læring som ruster elevene til morgendagens utfordringer. Skolen skal møte den enkelte elev med engasjement, raushet, høye ambisjoner og faglig kompetanse."

Mestringsopplevelser og utfordringer

Hver enkelt elev skal få tilpasset undervisning som gir både mestringsopplevelser og utfordringer. Denne innsatsen gjennomføres ved bruk av metoden Early years, differensiert undervisning, god vurderingspraksis og fokus på ro, orden og et trygt skolemiljø.

Prioriterte mål

Prioriterte mål er å forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Vi prioriterer sterkt et systematisk forbyggende arbeid.

Vårt mål er å lykkes med å fremme et positivt skolemiljø der hele skolesamfunnet står sammen mot krenkende handlinger.