Hovedseksjon

Elevrådet

På Bestum skole har vi representanter fra 2. til og med 7. trinn. Vi har møte hver tredje tirsdag. Elevrådsstyret har i forkant jobbet med sakene som tas opp. Representantene har mulighet i disse møtene til å melde saker de ønsker elevrådet skal jobbe videre med. I tillegg jobber vi med større saker som blant annet skolens utemiljø, brukerundersøkelsen og miljøprisen.

Elevrådet

Elevrådets kontaktlærer: Sigvor Skjeie

Elevrådsleder: 

Vara: