Hovedseksjon

FAU

Representantene møtes ca. 5 ganger i året. Etter FAUs ønske orienterer skolens ledelse om aktuelle saker og den kontinuerlige innsatsen som gjøres for at barna skal være trygge, trives og utvikles.

FAU på Bestum skole er organisert i arbeidsgrupper (komiteer) og styre. Hver arbeidsgruppe har ansvaret for et fast tema som den jobber målbevisst med over en lengre periode. Gruppen består av to eller flere faste medlemmer fra FAU, men stiller seg positivt til andre foreldres medvirkning. FAUs styre har ansvaret for det administrative arbeidet.

Aktuelle arbeidsområder:

 • Saker fra klassekontaktene
 • Skolepolitiske saker
 • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
 • Informasjon fra Driftsstyret

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

Referater

FAUs referater finner du på FAUs infoside på Portalen. Du må være foresatt ved skolen og logge deg inn via hjemmesiden. Du kan også henvende deg til bes-fau-leder@osloskolen.no.

FAU-styret

 • Pia Gellein Merkesdal - leder
 • Ninni Cecilie Eriksen - styremedlem
 • Siri Dobloug - styremedlem
 • Hilde Karr - styremedlem

Vil du være med i FAU eller har du spørsmål, ta kontakt med FAU: bes-fau-leder@osloskolen.no

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU