Ledelse og administrasjon

Rektor

Pia Thoresen
Tlf.: 24 12 49 02

 

Assisterende rektor

Anita Doreen Nixon
Tlf.: 24 12 49 03

Undervisningsinspektør

Randi Kristine Sørhus Voss
Tlf.: 24 12 49 04

Sosiallærer

Jon Atle Hansen Støen
Tlf.: 24 12 49 07

Kontorleder

Line Bratli
Tlf.: 24 12 49 00

Kontorpersonale

Axel Viale
Tlf.: 24 12 49 08

Leder for AKS

Jørgen Stakset
Tlf.: 24 12 49 12

Driftsleder

Mauricio Andres Mejias Villa
Tlf.: 24 12 49 06

 

Organisasjonskartet vårt finner du her.