Hovedseksjon

Ambisiøs matematikkundervisning

Matematikk for alle

Læreren skal ta utgangspunkt i at alle elever, uansett deres nåværende ferdigheter eller kompetanse, er i stand til ambisiøs læring.

Undervisningen differensieres med hensyn til elevenes individuelle utgangspunkt og på måter som gjør at alle elever skal oppleve fremgang i matematikk.

Kjennetegn på en ambisiøs matematikkundervisning

I tillegg til disse prinsippene, finnes det noen tydelige kjennetegn som går igjen i en ambisiøs matematikkundervisning:

  • Elevene arbeider med oppgaver og aktiviteter som fremmer resonnering og problemløsning
  • Elevene har mange muligheter til å samarbeide og deltar i matematiske samtaler
  • Elevene utvikler egne løsningsstrategier
  • Læreren etablerer et positivt, affektivt klassemiljø ved å behandle elevene med respekt, lytte til ideene deres og verdsette deres faglige bidrag
  • Læreren fremmer dybdelæring og forståelse i matematikk
  • Læreren kommer med konkrete og konstruktive tilbakemeldinger som utfordrer elevene
  • Feil anses som en del av læringsprosessen

Vi baserer vår undervisning bl.a. på Matematikksenterets forskning: https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling/mam