Hovedseksjon

2. trinnsbasen

AKS Bestum

På 2. trinnsbasen vil barna i løpet av dette halvåret blant annet møte følgende aktiviteter knyttet til målområdene i rammeplanen til Oslo kommune:

Kunst, kultur og kreativitet

 • Teaterlek - forestillingsarbeid
 • Sløyd med Sten
 • Kunst og scenografi
 • Sang
 • Høytlesing
 • Juleverksted
 • Kurs fra Oslo Kulturskole: «Visuell kunst»

Mat og helse

 • Introduksjon til skolekjøkkenet
 • Smakstester på skolekjøkkenet
 • Matlaging
 • Pepperkakebaking

Natur, miljø og bærekraftig utvikling

 • Forskerfabrikken
 • Kunstprosjekt «Bærekraft»
 • Villmark med Sten

Fysisk aktivitet

 • Gymsalaktiviteter
 • Danselek
 • Turdager i nærmiljøet og i skolehagen med Sten

Aktiviteter på basen

I tillegg til disse aktivitetene vil 2. trinnsbasen være åpen hver dag. Der vil det være aktiviteter som tegning, LEGO, PlusPlus, perling og spill.