Lokal plan

AKS Bestum

Ukeplaner

Hver tredje uke får foresatte og klasseforstander tilsendt ukeplaner på Skolemelding. Der får man informasjon om det faglige innholdet og praktisk informasjon. Det forventes at foresatte leser ukeplanen, gjerne sammen med barna slik at vi alle er godt forberedt på hva som skjer.

Halvårsplan

Halvårsplanen vil bli sendt ut på Skolemelding, og publisert her på hjemmesiden. Første delen legges ut i løpet av august og andre delen i løpet av januar. Halvårsplanen vil inneholde følgende punkter:

1.      Hovedmål for Bestum Aktivitetsskole

2.      Rammeplan-forventninger

3.      Aktivitetskalender for skoleåret 2020-2021

4.      Lokale planer for aktiviteter og faglig innhold

5.     Arbeid med sosial kompetanse

Rammeplan for Aktivitetsskolen

KLIKK HER for å lese rammeplanen for Aktivitetsskolene i Oslo Kommune.